WORKSHOP VĚDOMÁ PRÁCE S PŘÍČINAMI -SEBEUVĚDOMOVÁNÍ JAKO NÁSTROJ PRO EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCI, LEPŠÍ KOMUNIKACI A VZTAHY