top of page

WORKSHOP VĚDOMÁ PRÁCE S PŘÍČINAMI -SEBEUVĚDOMOVÁNÍ JAKO NÁSTROJ PRO EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCI, LEPŠÍ KOMUNIKACI A VZTAHY

 

bottom of page