top of page

Specializované workshopy

Autenticita_1_Ořez.jpg

Poctivost a korektnost

Bez poctivosti a korektního přístupu ke všem včetně klientů a sobě sama není důvěra a bez důvěry spolupracovat nejde. 

Lidskost

Je schopnost či vlastnost člověka jednat jako člověk. Mít srdce, cit, porozumění pro jiné, umět rozlišit, co je správné, tedy to, co patří k jednání či chování lidí, co je morální či nemorální. Člověku napoví jeho srdce, přes které je třeba se dívat a hlas svědomí.

Otevřenost a porozumění

Bez otevřenosti nejde ani naslouchat, natož přijímat názory druhých, což neznamená s nimi za každou cenu souhlasit, nýbrž vzít je na vědomí a přijmout to, že někdo může vidět věci z jiného úhlu pohledu. Z takové vzájemné interakce pak může vzniknout synergie.

Profesionalita

Znamená vykonávat svoji roli vysoce odborně, efektivně, kreativně, důsledně, odpovědně, proaktivně s lehkostí (ve flow), nadšením, jistotou a s plným nasazením. Pokud bude vše výše uvedeno aktivně naplňováno pak věřím, že bude vždy i profesionální výsledek.

bottom of page