top of page

STRATEGICKÝ ZMĚNOVÝ WORKSHOP S OBCHODNÍM ZAMĚŘENÍM

Potřebujete se připravit na následující období, které vás s vaším týmem čeká? Nebo byste rádi udělali změny a potřebujete se na věc a aktuální téma podívat z jiného úhlu pohledu?

V tom případě mám pro vás interaktivní,  plánovací -strategicky zaměřený, řízený workshop, kterým si týmově a participací všech vydefinujete strategii a road-mapu na následující klíčové období, které vás čeká včetně konkrétních odpovědností.

Workshop bude připraven dle vašeho zadání na míru a po konzultaci s vámi.

Splnění zadání dosáhneme vhodnou kombinací analytických a vizualizačních nástrojů. Vše provážeme na vaši konkrétní firemní problematiku.

Mojí specializací jsou obchodní strategie, nicméně je možné se domluvit i na jiná, vaše aktuální témata.

STRATEGY MEETING.jpg

Doporučuji pokud:

1. Vás a váš tým čeká náročné období, potřebujete se stmelit, připravit se na něj, rozdělit si přesně role, vyjasnit si postupy a zkoordinovat se

2. Pokud potřebujete udělat strategické plány na další pololetí či rok

3. Jestliže jako vedoucí týmu nastupuje nový člověk a je zde potřeba mu ulehčit vstup do týmu a participací všech podpořit ztotožnění s plánem a tím pádem i zvýšit angažovanost týmu

Ideální také, když vás často napadají otázky typu:

1. Je tým kompletně ztotožněn s aktuálně nastaveným "kurzem"? Jsou všichni členové týmu odpovídajícím způsobem zkoordinovaní? 

2. Dalo by se na stávajícím plánu něco vylepšit?

3. Hodil by se nám nezávislý pohled z venčí - netrpíme provozní slepotou, nešly by dělat věci jinak a s větší účinností?

Na kurzu jsou všichni jeho členové vystaveni situaci, kdy samostatně nebo v pečlivě vybraných skupinkách vypracovávají dané tematické zadání - následně se celá skupina řízenou diskusí dostává postupně k řešení se které si odsouhlasí. Pracujeme s konkrétní vaší firemní problematikou a to prakticky. Výsledkem workshopu, je konkrétní road mapa s termíny a odpovědnostmi -  pokud ne, do této fáze bude dokončeno při další následné práci.

V rámci dalších nastavených pravidelných setkání se pak zaměřujeme na plnění jednotlivých konkrétních témat a milníků s cílem dosažení splnění toho co tým naplánoval. 

Účinnost a funkčnost workshopu je založena na návazné pravidelné práci s jednotlivci či týmem v rámci pokračovacího vzdělávacího programu.

Dlouhodobé programy jsou tvořeny dle zadání na míru.

Kde máme zrealizováno, nebo dlouhodobě realizujeme?

AUTO JAROV.png
T MOBILE.PNG
HOCHTIEF.png
LOGIO.PNG
icm-slaný_optimized (1).png

 

Jedná se o intenzivní jednodenní strategický workshop -  pro zkvalitnění možné rozložit do 2 dnů / doporučení je realizovat mimo firemní prostory

Dopoledne -  Blok 1

 • Práce s tělem, zintenzivnění vnímání a naladění skupiny

 • Společné vydefinování cílů, kterých chceme  plánováním dosáhnout

 • Podrobný rozbor aktuální situace včetně prezentací a řízené diskuse

 • Definice kritických míst

 

Odpoledne - Blok 2

Praktický interaktivní Workshop na:

 • Vypracování konkrétní společné strategie na zvolené období

 • Určení konkrétních termínů a odpovědností

 • Výstup: Zpracovaná road-mapa, se kterou se následně bude dál aktivně pracovat + základní závěrečná zpráva obsahující souhrn závěrů a postupů

 • Délka cca 3 hod.

Základní časový rozsah celkem: 9 - 17:00 s přestávkou na oběd (45min.) 

 

Pro koho je seminář určen: 

 • pro firemní obchodní týmy

 • pro TOP management týmy

 • pro firemní týmy, které se chtějí na věc podívat z jiného úhlu pohledu a zlepšit výsledky

 • lektory 

 • pro každého kdo má zájem na sobě v této oblasti pracovat a růst

 

S sebou: Otevřenost k novým postupům, zápisník + psací potřeby. O ostatní se postarám:-).

 

 • Workshop probíhá přímo u vás ve firmě

 • Dorazím za vámi kamkoli v rámci republiky

 • Obsah workshopu ladíme vám na míru

 • Ideální je 8-10 účastníků

 • Základní workshopy jsou 1,5 dne (den je 8hod.), kdy jdeme hodně do hloubky 

 • Druhý půl den je vždy praxe  - ideální je navázat pravidelnou další prací s týmem

 • Workshop se dá na vaše přání a pokud je to nutné časově upravit 

Organizační informace

Všechny ostatní workshopy

Chcete-li probrat detaily školení:

 • Zavolejte mi na +420 602 287 867

 • napište na radek.hastaba@gmail.com

 • nebo využijte kontaktní formulář níže

Potřebujete víc informací?

bottom of page