top of page

WORKSHOP SEBEUVĚDOMOVÁNÍ JAKO NÁSTROJ PRO EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCI, LEPŠÍ KOMUNIKACI A VZTAHY / VHODNÉ JAKO TEAMBUILDING

 

"V každém z nás je ještě někdo, koho neznáme."

                                                                   C.G. Jung

Jedná se o týmový workshop, který ve Vás osobně i v týmu, budete-li otevřeni, něco od podstaty změní. Výstupem je intenzivní sebeuvědomění sebe sama i lepší pochopení jednání a chování kolegů z týmu a v konečném důsledku i přátel a rodiny.

Kurz je vhodný jako Teambuildingová aktivita a je příhodné ho spojit i s pracovním tématem. Přirozeně většinu účastníků otevírá k většímu vzájemnému poznání, pochopení a tudíž i k efektu "táhneme za jeden provaz".

Podvědomí tvoří významně větší část naší osobnosti oproti našemu vědomí. Mluví se až o 90% oproti 10% našeho vědomí, přičemž na úrovni vědomí se nachází také naše chování.

Znamená to, že pokud chcete, něco změnit na svém chování, nebo chování týmu je potřeba zjistit Příčinu. Příčina se nachází v podvědomí a má tudíž na naše chování významný vliv.

 

SEBEUVĚDOMOVÁNÍ_Barcampupraveno_optimize

Workshop je rozdělen do dvou základních bloků:

1. Blok -  Interaktivní formou rozebereme základní principy, jak jako člověk v těle, které máme k dispozici s jeho smysly, vnímáme realitu a tím více přiblížíme způsob fungování i každého z nás - lépe řečeno "filtru" skrze který, každý z nás vnímáme vnější svět

2. Blok - Kde si principy z bloku 1 ověříme v praxi pomocí projekčních a vizualizačních technik

Co vám workshop přinese:

1. Nový pohled na sebe sama i členy týmu - sebeuvědomění sebe sama a nahlédnutí na svá podvědomá témata, která nás ovlivňují, blokují či posouvají v manažerské praxi i v životě

2. Hlubší vzájemné pochopení členů týmu a lidské sjednocení

3. Zvýšenou schopnost spolupráce v týmu i vně do firmy

"Vaše podvědomí určuje, jak budete myslet. Vaše myšlenky určují jak se budete rozhodovat a vaše rozhodnutí určují, co učiníte a vaše činy určují vaše výsledky."        T.Harv Eker

Poněkud "zrádné" na tom je, že nemůžete změnit něco, o čem ani nevíte, že to existuje. Proto je tento workshop o SEBEUVĚDOMOVÁNÍ na bázi práce s PODVĚDOMÍM. Najdeme tak podvědomou PŘÍČINU, proč máte například obavy z Akviziční činnosti a tudíž i nedostatek klientů či jakoukoli jinou aktuální Příčinu "mezery" ve vašem výkonu, nebo výkonu vašeho týmu...

DELUVIS4.4.-2_optimized.jpg
SISA.jpg
Logio_optimized.jpg

"Největší přínos spolupráce vnímám v lidském sjednocení týmu a nalezení uznané sebehodnoty každého člena týmu.


Na konci projektu je vnímat velmi silně zvýšená schopnost spolupráce obchodního oddělení s ostatními částmi firmy – nenuceně.


V další spolupráci plánuji rozvíjet silné stránky ve smyslu správné volby zákazníků individuálně pro každého obchodníka. Dále zahrneme do spolupráce zaměstnance z dalších částí firmy.“

Jan Jírovec 3.png

Logio, Partner,

Obchodní ředitel

Kde máme zrealizováno, nebo dlouhodobě realizujeme?

LOGIO.PNG
DELUVIS.PNG
T MOBILE.PNG
icm-slaný_optimized (1).png
EBrana logo.PNG

Organizační informace

  • Workshop probíhá přímo u vás ve firmě

  • Dorazím za vámi kamkoli v rámci republiky

  • Obsah workshopu ladíme vám na míru

  • Ideální je 8-10 účastníků

  • Základní workshopy jsou 1,5 dne (den je 8hod.), kdy jdeme hodně do hloubky 

  • Druhý půl den je vždy praxe  - ideální je navázat pravidelnou další prací s týmem

  • Workshop se dá na vaše přání a pokud je to nutné časově upravit 

Všechny ostatní workshopy

Potřebujete víc informací?

Chcete-li probrat detaily školení, nebo program, který spolu můžeme Vám na míru připravit

  • Zavolejte mi na +420 602 287 867

  • napište na radek.hastaba@gmail.com

  • nebo využijte kontaktní formulář níže

bottom of page