top of page

WORKSHOP OBCHODNÍ TYPOLOGIE V PRAXI

Potřebujete, aby si váš tým navzájem lépe rozuměl? Aby obchodní tým, lépe rozuměl svým protějškům na obchodních a akvizičních jednáních?

Pokud chcete předat adekvátně informaci protějšku, je třeba brát v úvahu jeho preferenční vnímání reality, společně s tím vaším i to jaká je preference jeho projevu do vnějšího světa.

 

Obchodní typologie v praxi je mnohdy podceňovanou disciplínou, nicméně zjednodušíme-li to, pokud nerozeznáte frekvenci a typ příjímačů, které má váš protějšek při obchodním či jakémkoli jiném jednání, jen těžko můžete naladit svou frekvenci a přizpůsobit vaše vysílače, tak abyste se s protějškem domluvili. 

 

Jinými slovy osvojíte-li si tuto dovednost a budete-li ji aktivně používat velmi se vám zvýší pravděpodobnost vašeho akvizičně-obchodního vyjednávacího úspěchu.

Workshop je možné zvolit i jako aktivní součást team-buildingu.

TYPOLOGIE 2.jpg

 

Jedná se o intenzivní jednodenní strategický workshop -  pro zkvalitnění možné rozložit do 2 dnů / doporučení je realizovat mimo firemní prostory

Dopoledne -  Blok 1

 • Práce s tělem, zintenzivnění vnímání a naladění skupiny

 • Společné vydefinování cílů, kterých chceme  plánováním dosáhnout

 • Podrobný rozbor aktuální situace včetně prezentací a řízené diskuse

 • Definice kritických míst

 

Odpoledne - Blok 2

Praktický interaktivní Workshop na:

 • Vypracování konkrétní společné strategie na zvolené období

 • Určení konkrétních termínů a odpovědností

 • Výstup: Zpracovaná road-mapa, se kterou se následně bude dál aktivně pracovat + základní závěrečná zpráva obsahující souhrn závěrů a postupů

 • Délka cca 3 hod.

Základní časový rozsah celkem: 9 - 17:00 s přestávkou na oběd (45min.) 

 

 

Pro koho je seminář určen: 

 • pro firemní obchodní týmy

 • pro TOP management týmy

 • pro jakékoli firemní týmy, kteří se chtějí na věc podívat z jiného úhlu zlepšit výsledky

 • lektory 

 • pro každého kdo má zájem na sobě v této oblasti pracovat a růst.

 

S sebou: Otevřenost k novým postupům, zápisník + psací potřeby. O ostatní se postarám:-).

 

Doporučuji pokud:

1. Pokud se chcete v týmu lépe pochopit

2. Pokud chcete zvýšit pravděpodobnost úspěchu vašich obchodníků na obchodních jednáních

3. Jestliže vás zajímá hlubší vhled do typologie a také jak můžete způsobit, že se protějšek bude cítit pohodlně či naopak nekomfortně, pokud je to součástí vaší vyjednávací strategie

Ideální také, když vás často napadají otázky typu:

1. Dokážu dostatečně dobře odhadnout protějšek se kterým jednám? 

2. Proč se mi stává, že mi jednání často nevycházejí? Jak to, že si s protějškem často neporozumím? 

3. Znám dobře všechny členy svého týmu?

Na kurzu Obchodní typologie v praxi se dostaneme do hlubšího vhledu o jednotlivých typech protějšků se kterými se na jednáních můžeme setkat. Přitom se je ale velmi jednoduše naučíme rozeznávat podle toho jak mluví, vyjadřují se, jak stojí a třeba i podle toho co mají na sobě.

 

Následně si ukážeme jak s jednotlivými typy jednat  -  co je jim příjemné a naopak nepříjemné, co je jejich přirozenost, se kterou prostě nemohou nic dělat. Ukážeme si v praxi, jak to využit v akvizičních, obchodních, ale i v jiných například kolegiálních či partnerských situacích.

V rámci dalších nastavených pravidelných setkání se pak zaměříme na tréninku těchto situací za účelem navýšení pravděpodobnosti úspěchu v obchodních a akvizičních jednáních.

Účinnost a funkčnost workshopu je založena na návazné pravidelné práci s jednotlivci či týmem v rámci pokračovacího vzdělávacího programu.

Dlouhodobé programy jsou tvořeny dle zadání na míru.

Kde máme zrealizováno, nebo dlouhodobě realizujeme?

LOGIO.PNG
DELUVIS.PNG

Pro koho je seminář určen: 

 • pro firemní obchodní týmy

 • akviziční obchodníky -  jednotlivce

 • manažery kteří vedou vlastní tým

 • lektory obchodních dovedností

 • pro každého kdo má zájem na sobě v této oblasti pracovat a růst

Organizační informace

 • Workshop probíhá přímo u vás ve firmě

 • Dorazím za vámi kamkoli v rámci republiky

 • Obsah workshopu ladíme vám na míru

 • Ideální je 8-10 účastníků

 • Základní workshopy jsou 1,5 dne (den je 8hod.), kdy jdeme hodně do hloubky 

 • Druhý půl den je vždy praxe  - ideální je navázat pravidelnou další prací s týmem

 • Workshop se dá na vaše přání a pokud je to nutné časově upravit 

Všechny ostatní workshopy

Chcete-li probrat detaily školení, nebo program, který spolu můžeme Vám na míru připravit

 • Zavolejte mi na +420 602 287 867

 • napište na radek.hastaba@gmail.com

 • nebo využijte kontaktní formulář níže

Potřebujete víc informací?

bottom of page