• Radek Viktor Haštaba

4 Důvody k AUTENTICITĚ Proč záleží na tom být sám sebou?

Aktualizace: 18. kvě 2020„ Buď tím, tím kým jsi a říkej, co cítíš, protože na těch, kterým to vadí, nezáleží, a těm, na kterých záleží, to nevadí.“


Začínám citátem, který se často připisuje Dr. Seussovi a pokračuji tím, že prý existují výjimky, protože někdy záleží i na těch, kterým to vadí a to ve smyslu jejich skutečné moci nad vámi, kterou vládnou a mohou ji použít. (Stephen Joseph, Autenticita 2018)


Má vlastní zkušenost je, že je dobré být autentický téměř za každých okolností (nemám zkušenost s lékařskými diagnózami), nicméně je nutné mít neustále na paměti dvě zásadní úskalí autenticity:


· To, že je vždy nutné volit formu, tedy zachovat to, jak to opravdu v sobě mám, spolu se zachováním slušnosti a partnerství směrem k protějšku.

· A to podstatně těžší, a sice uvědomovat si, že naší autenticitu vždy určuje, zásadně ovlivňuje a chcete-li, filtruje aktuální stav, ve kterém se sami nacházíme. Jinými slovy naše autenticita bude mít jinou kvalitu v době, když budeme šestnáctý den nuceně hladovět, než když budeme sytí, odpočatí a vyspalí. …

Sám jsem to pozoroval, když jsem byl přetažený a přetížený několika projekty najednou. Byl jsem velmi autentický, přímo k věci, ale také velmi břitký. Byl jsem schopen to pozorovat, ale tehdy, jsem nebyl schopen to ovlivnit. To bylo pro mnohé v týmu poučné a posunulo je to dál, nicméně pro mnohé nepříjemné, nebo dokonce ke škodě všem, nepřijatelné.


To jsou dvě úskalí, která vnímám, nicméně pojďme si říct, co je z mého pohledu autenticita a proč je podle mne dobré být přirozený téměř za všech okolností.


Autenticita (přirozenost) je z mého pohledu: “Co cítím, to myslím, to říkám, to dělám.“ Zjednodušeně řečeno - být sám sebou.


Shoduji se v tom docela dobře se Stephenem Josephem, který uvádí, že: “Abyste začali vést život, v němž jste věrni sami sobě, není třeba vědět, jaké jsou vaše dlouhodobé cíle. Věrnost sám sobě spočívá v tom, co děláme, co si myslíme a cítíme právě teď v této chvíli. Pak, se váš život odvíjí den po dni a začínáte jasněji vidět, jak se před vámi otvírá cesta vpřed.“


Tak to byl popis autenticity, jak ji vidím já a britský psycholog a psychoterapeut Stephen Joseph, se kterým rád srovnávám své vlastní poznatky a výzkumy autenticity v praxi…


No a proč je dobré být podle mne vždy autentický tak, jak to maximálně jde při zachování adekvátní formy? Má to několik zásadních důvodů:


· Vysíláme do svého okolí a světa svůj pravdivý a nezkreslený signál, tudíž se nám děje to, co chceme, aby se nám dělo a snadněji tak dosahujeme svých cílů.

· Jsme pro své okolí transparentní, lidé vidí, že to co říkáme, také děláme a tudíž získají reálný pocit, že se na nás mohou spolehnout. Stáváme se tak důvěryhodnými a budou s námi rádi spolupracovat. Tohle je zvlášť důležité pro první akviziční obchodní schůzku a následně pro dlouhodobé vedení celého obchodního případu. Podle Jordana Belforta vysíláme 90% signálů na první schůzce neverbálně (Way of the Wolf, 2017) a pokud sečtete verbální a neverbální signály, dostanete výsledek. Ten je v případě nesouladu obou složek a celkové neautencity většinou negativní, nebo naopak pozitivní, umožňují-li to aktuální podmínky akvizičního obchodního jednání.

· Důvodů k autenticitě je milion, nicméně jeden z těch, který chci dnes ještě uvést, je zdravotní. Pokud žijeme neautentický život, je to život s maskou. Pokud to co říkáme a děláme, není v souladu s tím, co si myslíme a cítíme, vzniká vnitřní psychologické napětí, které může být vyčerpávající a pravděpodobně až destruktivní s minimálně emocionálním dopadem. (Stephen Joseph, Autenticita 2018)

· Navíc nevyřkneme-li v danou chvíli to, co si myslíme, je-li to z našeho pohledu třeba, vlastně tak zapřeme sebe sama, což je frontální útok na naši SEBEHODNOTU. Z mého pohledu, pokud máme pošramocenou sebehodnotu, nic jako obchodník neprodáme, nebo jsme víc neúspěšní než úspěšní. Sebehodnota, je jako strach - také je při osobním jednání, akvizičním jednání, akvizičních telefonátech či při jakémkoli jiném jednání v našem životě cítit na dálku a to se vždy projeví.


Autenticita je hluboké téma s širokým spektrem pohledů. Pro začátek doporučuji nahlédnout hluboko do sebe a začít autenticitu pěstovat nejprve sám k sobě a ze svého středu tak jít zdravým procesem po „slupkách a kruzích postupně ven“. Moje vlastní zkušenost je, že se to výrazně projeví velmi rychle na kvalitě vlastního života.

33 zobrazení0 komentář
KONTAKT

Radek Viktor Haštaba

Panenský Týnec 200

439 05  Panenský Týnec

​​

Tel: +420 602 287 867

​​

radek.hastaba@gmail.com

  • LinkedIn Sociální Icon
  • Facebook Sociální Icon

Tento formulář je chráněn pomocí reCAPTCHA Google

Zásady ochrany osobních údajů - Podmínky služby

© 2019 by Radek Viktor Haštaba              © 2019 Profi photo by Veronika Stegeman