top of page
  • Obrázek autoraRadek Viktor Haštaba

4 Důvody k AUTENTICITĚ Proč záleží na tom být sám sebou?

Aktualizováno: 18. 5. 2020„ Buď tím, tím kým jsi a říkej, co cítíš, protože na těch, kterým to vadí, nezáleží, a těm, na kterých záleží, to nevadí.“


Začínám citátem, který se často připisuje Dr. Seussovi a pokračuji tím, že prý existují výjimky, protože někdy záleží i na těch, kterým to vadí a to ve smyslu jejich skutečné moci nad vámi, kterou vládnou a mohou ji použít. (Stephen Joseph, Autenticita 2018)


Má vlastní zkušenost je, že je dobré být autentický téměř za každých okolností (nemám zkušenost s lékařskými diagnózami), nicméně je nutné mít neustále na paměti dvě zásadní úskalí autenticity:


· To, že je vždy nutné volit formu, tedy zachovat to, jak to opravdu v sobě mám, spolu se zachováním slušnosti a partnerství směrem k protějšku.

· A to podstatně těžší, a sice uvědomovat si, že naší autenticitu vždy určuje, zásadně ovlivňuje a chcete-li, filtruje aktuální stav, ve kterém se sami nacházíme. Jinými slovy naše autenticita bude mít jinou kvalitu v době, když budeme šestnáctý den nuceně hladovět, než když budeme sytí, odpočatí a vyspalí. …

Sám jsem to pozoroval, když jsem byl přetažený a přetížený několika projekty najednou. Byl jsem velmi autentický, přímo k věci, ale také velmi břitký. Byl jsem schopen to pozorovat, ale tehdy, jsem nebyl schopen to ovlivnit. To bylo pro mnohé v týmu poučné a posunulo je to dál, nicméně pro mnohé nepříjemné, nebo dokonce ke škodě všem, nepřijatelné.


To jsou dvě úskalí, která vnímám, nicméně pojďme si říct, co je z mého pohledu autenticita a proč je podle mne dobré být přirozený téměř za všech okolností.


Autenticita (přirozenost) je z mého pohledu: “Co cítím, to myslím, to říkám, to dělám.“ Zjednodušeně řečeno - být sám sebou.


Shoduji se v tom docela dobře se Stephenem Josephem, který uvádí, že: “Abyste začali vést život, v němž jste věrni sami sobě, není třeba vědět, jaké jsou vaše dlouhodobé cíle. Věrnost sám sobě spočívá v tom, co děláme, co si myslíme a cítíme právě teď v této chvíli. Pak, se váš život odvíjí den po dni a začínáte jasněji vidět, jak se před vámi otvírá cesta vpřed.“


Tak to byl popis autenticity, jak ji vidím já a britský psycholog a psychoterapeut Stephen Joseph, se kterým rád srovnávám své vlastní poznatky a výzkumy autenticity v praxi…


No a proč je dobré být podle mne vždy autentický tak, jak to maximálně jde při zachování adekvátní formy? Má to několik zásadních důvodů:


· Vysíláme do svého okolí a světa svůj pravdivý a nezkreslený signál, tudíž se nám děje to, co chceme, aby se nám dělo a snadněji tak dosahujeme svých cílů.

· Jsme pro své okolí transparentní, lidé vidí, že to co říkáme, také děláme a tudíž získají reálný pocit, že se na nás mohou spolehnout. Stáváme se tak důvěryhodnými a budou s námi rádi spolupracovat. Tohle je zvlášť důležité pro první akviziční obchodní schůzku a následně pro dlouhodobé vedení celého obchodního případu. Podle Jordana Belforta vysíláme 90% signálů na první schůzce neverbálně (Way of the Wolf, 2017) a pokud sečtete verbální a neverbální signály, dostanete výsledek. Ten je v případě nesouladu obou složek a celkové neautencity většinou negativní, nebo naopak pozitivní, umožňují-li to aktuální podmínky akvizičního obchodního jednání.

· Důvodů k autenticitě je milion, nicméně jeden z těch, který chci dnes ještě uvést, je zdravotní. Pokud žijeme neautentický život, je to život s maskou. Pokud to co říkáme a děláme, není v souladu s tím, co si myslíme a cítíme, vzniká vnitřní psychologické napětí, které může být vyčerpávající a pravděpodobně až destruktivní s minimálně emocionálním dopadem. (Stephen Joseph, Autenticita 2018)

· Navíc nevyřkneme-li v danou chvíli to, co si myslíme, je-li to z našeho pohledu třeba, vlastně tak zapřeme sebe sama, což je frontální útok na naši SEBEHODNOTU. Z mého pohledu, pokud máme pošramocenou sebehodnotu, nic jako obchodník neprodáme, nebo jsme víc neúspěšní než úspěšní. Sebehodnota, je jako strach - také je při osobním jednání, akvizičním jednání, akvizičních telefonátech či při jakémkoli jiném jednání v našem životě cítit na dálku a to se vždy projeví.


Autenticita je hluboké téma s širokým spektrem pohledů. Pro začátek doporučuji nahlédnout hluboko do sebe a začít autenticitu pěstovat nejprve sám k sobě a ze svého středu tak jít zdravým procesem po „slupkách a kruzích postupně ven“. Moje vlastní zkušenost je, že se to výrazně projeví velmi rychle na kvalitě vlastního života.

59 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page